Trilling Absorberend Schuimbeton

Dempt trillingen in uw woning

Een nieuwe generatie schuimbeton voor aardbevingsveilig bouwen

Nederboom Trilling Absorberend Schuimbeton of T.A.S. is een recent ontwikkelde en beproefde nieuwe generatie schuimbeton. Door verschillende toevoegingen aan de samenstellingen worden er specifieke eigenschappen verkregen welke met de reeds bestaande schuimbetonsoorten niet eerder haalbaar waren. Het product wordt ter plaatse geproduceerd met een droge menginstallatie, geen basisproduct vanaf de betoncentrale. De samenstelling zelf instelbaar waarbij een constante kwaliteit is gewaarborgd. Door een nieuw type menger is het materiaal uiterst homogeen van samenstelling.

Alle leveranties van het materiaal of realisaties van de funderingen worden uitgevoerd door een hiervoor gecertificeerd bedrijf.

Kortom Trilling Absorberend Schuimbeton is een kwalitatief hoogwaardige toepassing voor aardbevingsveilig bouwen en speciaal ontwikkeld voor toepassing in het Groningse aardbevingsgebied. Dit soort schuimbeton wordt inmiddels al veel toegepast als fundering in Groningen.

Regulier schuimbeton / isolatieschuimbeton heeft een beperkte sterkte en geen samenhang. Door de verouderde methode van mengen ontstaat er een grote variatie in de kwaliteit van het product. Onderzoek bij de TU-Delft heeft aangetoond dat bij blootstelling aan trillingen het regulier schuimbeton direct uit elkaar valt. Men kan zich hierbij afvragen of regulier schuimbeton nog wel geschikt is om toe te passen bij de huidige versterkingsprojecten in het aardbevingsgebied, gezien het feit dat een fundering in onze ogen het fundament dient te zijn van een veilig en duurzame gebouw.

Trilling Absorberend Schuimbeton of T.A.S.  is een product van de samenwerking tussen Faber Betonpompen en Nederboom BV.

Vergelijkingstabel T.A.S. t.o.v. traditionele soorten schuimbeton

Trilling Absorberend Schuimbeton (T.A.S.) Schuimbeton “geschikt voor funderingen” (op)vul schuimbeton/isolatie schuimbeton
Mechanische eigenschappen
Volumieke massa 500 500 450 – 480
Druksterkte na 28 dagen 2,0 N/mm2 1,6 N/mm2 0,7 N/mm2
Buigsterkte na 28 dagen 0,4 N/mm2 0,2 N/mm2 ≤ 0,15 N/mm2
Elasticiteitsmodullus ≥ 1.100 N/mm2 950 N/mm2 Niet meetbaar
Elastische vezels
Trilling Absorberend
Overige materiaaleigenschappen
constructieve waarde gemiddeld Laag geen
Isolatiewaarde
Samenhang Hoog Gemiddeld Laag
bestand tegen trillingen
dempen van trillingen
Gesloten cellig / indringing van water Geen Laag Hoog
Toepassingen
rioolvulling
werkvloer
funderingen buiten aardbevingsgebied
funderingen in aardbevingsgebied
Versterken van steenachtige vloeren
Wegen en spoor (verkeerstrillingen)
Kwaliteit / garantie
Garantieverklaring (Bij realisatie Trilling Bestendige Fundering)
Productcertificaat (Bij levreantie alleen T.A.S.)

Onderzoek van T.A.S.

Eerdere onderzoeken zijn uitgevoerd door de TU-Delft in samenwerking met TNO:

Recente onderzoeken in het onderzoekscentrum Building te Groningen, hebben aangetoond dat T.A.S. een grote mate van trilling demping heeft.

Zo zijn er naar de demping van T.A.S. drie verschillende onderzoeken verricht:

Gebleken is dat in het frequentiegebied, welke van toepassing is op aardbevingen heeft het materiaal een trilling demping van wel hoger dan 40%! 

Onderzoek TU Delft in samenwerking met TNO

Langdurig en uitvoerig is onderzocht welke toevoegingen de eigenschappen van de Trilling Absorberende Schuimbeton ten gunste kunnen veranderen.

Denk hierbij aan eigenschappen als een hogere druksterkte, verhoogde E-modulus, hogere buig-treksterkte  en “compressic stress” of vermoeiing.

Bij materiaalkundig onderzoek op de TU Delft is aangetoond dat het materiaal onder langdurig wisselende belastingen van de aardbevingen (lees trillingen) nauwelijks vervorming en/of verandering van de eigenschappen kent. Hierdoor is T.A.S. uitermate geschikt voor toepassing in het aardbevingsgebied in Groningen.

Praktijkonderzoek op twee bestaande woningen in Bedum, uitgevoerd door TU Delft in samenwerking met TNO, heeft aangetoond dat bij toepassing van het T.A.S. een gebouw een veel lagere mechanische belasting t.g.v. trillingen ondergaat. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van een Trilling Exitator van de TU-Delft. Hierbij is aangetoond dat de woning zonder schuimbeton 4 keer zo veel verplaatsing heeft als exact de zelfde woning met Trilling Absorberend Schuimbeton.

Fundering nieuwbouw

Een Trilling Bestendige Fundering kan tevens toegepast worden bij nieuwbouw woningen in het aardbevingsgebied. Wanneer de bovenbouw van de woning opgebouwd is uit een licht bouwsysteem, b.v. als houtskeletbouw, staalframebouw of kalkhennep wanden. Op basis van het totale gewicht van de woning en de gesteldheid van de ondergrond wordt door een geo-technisch adviseur in samenspraak met de constructeur bepaald of het technisch mogelijk is. Hierbij wordt tevens bepaald hoe dik de laag Trilling Absorberend Schuimbeton zal dienen te worden.

Met succes zijn reeds vele woningen met deze funderingstechniek uitgevoerd.

Versterken van fundering

Waarbij de bestaande vloer (Hout of steenachtig) wordt verwijderd, er tussen de funderingen en opgaande muren een onderlaag van T.A.S. wordt aangebracht.

Op deze schuimbeton komt een constructieve vloer, welke d.m.v. vertandingen wordt gekoppeld aan de bestaande muren. Op deze manier wordt de kruipruimte gestabiliseerd en neemt de nieuwe plaatfundering grotendeels de kracht over van de bestaande strokenfundering.

Fundering uitbreiding/aanbouw

Diverse scholen zijn versterkt en uitgebreid.

Renoveren van de woning/isoleren van de vloer

Waarbij de bestaande houten vloer wordt verwijderd en tussen de funderingen en opgaande muren het Trilling Absorberend Schuimbeton wordt aangebracht. Hiermee wordt een trilling dempende laag in de woning verkregen. De woning wordt tevens verduurzaamd want het schuimbeton heeft een isolerende werking.

Trilling Absorberend Schuimbeton is in tegenstelling tot regulier isolatie schuimbeton gesloten cellig. Hierdoor kan er geen indringing van grondwater plaats vinden. Resultaat; geen overlast meer van vocht en stank vanuit de kruipruimten. 

Verkeers- en spoorwegtrillingen

Trilling Absorberend schuimbeton wordt tevens toegepast bij overlast van verkeers- en spoorwegtrillingen.

Bij het versterken van de Chr. Basis school; “De Regenboog”in Bedum is ook Trilling Absorberend Schuimbeton toegepast in de bestaande fundering.

Nadien is er geen overlast meer van de verkeerstrillingen van de passerende bussen naast het schoolgebouw.

Trilling Absorberend Schuimbeton

Dempt trillingen in uw woning